[Infographic] Kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh: Khẩu độ, độ sâu trường ảnh

[Infographic] Kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh: Khẩu độ, độ sâu trường ảnh

[Infographic] Kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh: Khẩu độ, độ sâu trường ảnh
Khẩu độ, độ sâu trường ảnh, ISO và phơi sáng là những kiến thức đầu tiên bạn cần tìm hiểu trước khi làm quen với nhiếp ảnh.

Nguồn: https://webnhiepanh.com/infographic-kien-thuc-co-ban-ve-nhiep-anh-khau-sau-truong-anh-3933

You might also like

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *